ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หมวดหมู่สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์
dot
bulletCash Card Software
bulletZebra Barcode Scanner
bulletZebra Mobile Computer
bulletRFID Card Reader
bulletPOS Printer and Card Printer
bulletIndustrial Keypad
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletThai Enterprise Wifi
bulletThailand CCTV
bulletTCM Consulting Group
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร TCM Cash Card for Food Court article

 

 

สนใจรายละเอียดซอฟต์แวร์ Download: Brochure 2021 Food Court.pdf     

 

ในปัจจุบันทุกธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมากและพยายามที่จะคิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้ากับตนให้นานที่สุดหรือไม่เปลี่ยนไปเป็นลูกค้าของคู่แข่งขัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการทำธุรกิจในหลายๆปัญหาเช่น

 • ทำอย่างไรลูกค้าจะยอมจ่ายเงินมาเพื่อจะซื้อสินค้าและบริการล่วงหน้า
 • ทำอย่างไรจะทำให้ลูกค้าของเราไม่ไปเป็นลูกค้าของคู่แข่งขัน
 • เราจะรักษาลูกค้าของเราให้อยู่กับเราให้นานที่สุดจะทำอย่างไร
 • ทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการใช้บริการสาขาอื่น
 • การให้ลูกค้าสะสมคะแนนจากยอดซื้อ มีความยุ่งยากและใช้เวลามากในการทำรายงานสรุป อีกทั้งต้องใช้บุคคลากรมาก
 • เราจะทำอย่างไรถ้าจะทำโปรโมชั่นของแต่ละสาขาให้ต่างกันแต่ทำพร้อมกันในเวลาเดียวกันหรือกำหนดเป็นช่วงเวลาต่างกัน
 • ทำอย่างไรจึงจะทราบพฤติกรรมของลูกค้า
 • ทำอย่างไรที่จะเร่งเพิ่มยอดขายของบางเดือน โดยวิธีการตลาดหรือการทำโปรโมชั่นทำได้ไม่ยุ่งยาก
 • การที่จะทำให้ลูกค้าภัคดีในตราสินค้าหรือบริการ นอกจากคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีแล้วมีวิธีไหนที่จะจูงใจได้อีก

ซึ่งปัจจุบันหลายธุรกิจได้มีการนำวิธีการให้ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาลูกค้าเหล่านั้นให้ Customer Loyalty โดยมีการเสนอข้อเสนอพิเศษหลายๆอย่างให้กับลูกค้าเช่น การสะสมคะแนนจากยอดขายเพื่อแลกของรางวัลหรือส่วนลดเป็นต้น ซึ่งการได้ลูกค้ามาเป็นสมาชิก ทำให้เกิดโอกาสที่พัฒนาลูกค้าเหล่านี้ให้เป็น Loyalty customer ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่จะมีความภัคดีต่อ ธุรกิจของตนเอง ซึ่งการจะให้กลยุทธ์การตลาดนี้สามารถเกิดประสิทธิผลมากที่สุด คือการนำระบบการจัดสารสนเทศ IT เข้ามาช่วยในธุรกิจ ตัวอย่างในปัจจุบันเช่น ภัตตาคาร FUJI ได้นำระบบ SMART CARD มาใช้ในการสะสะคะแนนจากยอดขายหรือร้านทำผมชื่อดังอย่างชลาชล ก็นำ SMART CARD มาสะสมคะแนนและเก็บประวัติลูกค้าเป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ทางบริษัท TCM Consulting Group จึงขอนำเสนอระบบ Prepaid, Member and customer loyalty card solution มาช่วยในธุรกิจของท่าน ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

 • ระบบควบคุมการใช้จ่ายในระบบบอกรับสมาชิกหรือในศูนย์อาหารด้วยบัตรแถบแม่เหล็กหรือบัตรสมาทการ์ด ซึ่งเป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นจากการใช้ ระบบคูปองหรือระบบบัตรกระดาษเดิมที่ใช้กันอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ณ.จุดแลกเปลี่ยนคูปอง และจุดขายในแต่ละร้านค้าให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งมีการสะสมคะแนนการใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ใช้บริการใช้จ่ายผ่านบัตรในระบบให้มากขึ้น และมีรายงานเพื่อที่จะแสดงให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ปรับกลยุทธ์ ในการดำเนินการให้เหมาะสม พร้อมกับจะทำให้เพิ่มยอดขายของร้านขายของร้านค้า และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประโยชน์ของระบบ Prepaid and Customer Loyalty Card ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการไปใชับริการ ในกรณีผู้ให้บริการมีหลายสาขา ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์และสะดวกสบายที่จะนำบัตรไปใช้บริการสาขาใดก็ได้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในธรุกิจเดียวกัน และที่สำคัญการทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินให้ก่อน เป็นสิ่งที่ฝ่าย Marketing ต้องการเป็นอย่างยิ่งเพราะการได้เงินล่วงหน้ามาก่อนจะทำให้ลูกค้ามีโอกาสน้อยที่จะไปเป็นลูกค้าของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นลูกค้าที่เราต้องพัฒนาให้เป็น Loyalty Customer ถ้าเราสามารถทำใด้ เราจะได้กลุ่มลูกค้านี้เป็นลูกค้าของเราตลอดไป
 • นอกจากนี้การนำระบบนี้ไปใช้กับระบบบอกรับสมาชิก จะได้ประโยชน์อีกทางหนึ่งคือ การได้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการกรอกทะเบียนประวัติสมาชิกและจากข้อมูลในระบบถึงพฤติกรรมบริโภคของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการทำวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การออกโปรโมชั่นแคมเปญ และ การปรับปรุงหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เข้าตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 • ระบบ Prepaid Card และ Customer Loyalty Card สามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ศูนย์อาหาร บอกรับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสปา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านเสริมสวย สนามกอล์ฟและรวมถึงธุรกิจที่มีความต้องการให้ลูกค้าสามารถที่จะสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล นอกจากนี้ระบบ Prepaid Card และ Customer Loyalty Card สามารถที่พัฒนาไปเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบงานบุคคล งานบัญชี  POS เป็นต้น
 • ระบบบัตรแถบแม่เหล็กหรือระบบบัตรสมาทการ์ด ได้พัฒนาร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายแบบมาตรฐานสากล และระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นระบบมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันมากที่สุด ซึ่งการทำงานของระบบนี้จะเชื่อมโยงกันด้วยชุดคำสั่งที่ถูกออกแบบตามขั้นตอนการปฎิบัติงานการขายแบบคูปองเดิมหรือระบบบอกรับสมาชิกแบบเก่า แต่ได้ตัดทอนบ้างขั้นตอนลงในส่วนที่ไม่จำเป็นหรือขั้นตอนที่การทำงานซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากการใช้ระบบ Prepaid, Member and Loyalty Card Solution

 • การได้รับเงินมาล่วงหน้าจากลูกค้าที่เป็นสมาชิก จะทำให้ Cash Flow ของธุรกิจมีความคล่องตัวสูงขึ้น สามารถที่จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนเพิ่มได้โดยไม่จำเป็นต้องหาจากแหล่งอื่นและ คู่แข่งขันมีโอกาสน้อยที่จะได้กลุ่มลูกค้านี้ไป
 • การพัฒนาให้สมาชิกเป็น Loyalty Customer ในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดความภัคดีต่อกับ Brand Name และอยู่กับเราได้นานขึ้นเพราะสามารถที่จะทำ Promotion Campaign ต่างๆหรือ การสะสมคะแนนในการใช้บริการเพื่อแลกของรางวัล ระบบจะช่วยทำในเรื่องเหล่านี้ทำได้ง่ายขึ้นและมีความยืดหยุ่นสูง
 • ความได้เปรียบในการทำธุรกิจเหนือคู่แข่งขันและการได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถที่จะใช้บัตรกับสาขาใดก็ได้ ในกรณีมีหลายสาขาและบัตรไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของบัตรอาจจะให้ญาติพี่น้อง เพื่อน สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อได้มาใช้บริการแล้วก็อาจทำให้เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ได้และในที่สุดลูกค้าใหม่เหล่านี้อาจสนใจจะเป็นสมาชิกต่อไป
 • เนื่องจากระบบบัตรสมาชิกสามารถกำหนดวันหมดอายุได้ จะทำให้เกิดรายได้อีกทางจากบัตรหมดอายุเนื่องจากลูกค้าไม่ได้                นำมาใช้ เช่น กรณี Lotus ได้รายได้กว่า 30 ล้าน จากทุกสาขาที่ลูกค้าไม่นำบัตรมาใช้และบัตรหมดอายุเป็นต้น
 • ระบบจะมีการบันทึก Transaction ของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นรายการที่ลูกค้าใช้บริการหรือซื้อสินค้า สาขาที่มีคนไปใช้บริการมากนอกจากนี้การทำบัตรสมาชิก ต้องมีการกรอกประวัติและข้อมูลส่วนตัว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะบันทึกลงในดาต้าเบส เราสามารถที่จะนำมาข้อมูลที่มีมาใช้ในการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค สาขาที่มีสมาชิกมาใช้บริการมากอื่นๆ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งสามารถนำข้อมูลมากำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกรณีจะทำ Promotion Campaign ใดๆ อีกทั้ง     สามารถนำมากระตุ้นยอดขายได้ไม่ว่าจะเป็น การกระตุ้นยอดขายสาขาที่ยอดไม่ดีหรือช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการน้อยเป็นต้น
 • ภาพลักษณ์ในความทันสมัยของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการสื่อไปถึงลูกค้าและผู้ลงทุนอื่นที่ลงทุนในกิจการผ่านตลาดทุน

สนใจต้องการข้อรายละเอียดเพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่ email: info@tcmgroup.co.th หรือโทร 02-328 6730                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Software Package and Mobility Application

ระบบบริหารจัดการศุนย์อาหารในโรงงาน TCM e-Canteen for FactoryCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ที ซี เอ็ม โซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 555/11 ถนนอ่อนนุช เขต :  ประเวศ แขวง : ประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10250
เบอร์โทร :  02-328 6730      มือถือ :  085 072 7888
อีเมล : info@tcmgroup.co.th
เว็บไซต์ : www.tcmgroup.co.th

 

>